Storsamling på Toppe gård

Storsamlingen søndag 28. april ble holdt som 'grillfest' på Toppe gård - hos Helen og Per Toppe. Folk hadde med seg grillmat og annet knask, og det ble kaker, saft og kaffe. Per Sang med oss og minnet oss om påskens store under, at Jesus har stått opp og vi får leve våre liv med han. >>

Vi kjente at gleden spredte seg til oss alle der vi satt i solskinnet og så på det nye livet som spirte og smålammene som hoppet bortetter markene. Det var også lagt opp til et sporløp for de ca 40 fremmøtte. Vi kjente at fellesskapet ble styrket gjennom smil og gode samtaler. Tusen takk til Helen og Per som åpnet hjemplassen sin på denne måten.