Takknemlig for enda en bibeltime

Uten tvil; Bibeltimer har noe for seg og er noe vi trenger i Guds forsamling. Onsdagens bibeltime bekreftet det enda en gang. Det var Knut André Dahle som talte. Temaet var 'Davids kongedømme i Israel'. Veldig interessant >>

Dahle tok i hovedsak for seg Davids indre liv - i møte med fristelser og den levende Gud. Men også David som forbilde både på Jesus Kristus og på oss som har valgt å legge våre liv i hendene på Han som er 'full av nåde og sannhet'. Takk til alle som kom, til dere som kom med personlige vitnesbyrd og alle som ellers tok del i den gode oppløftende sangen som berørte hjertene våre.