Trøsteord i sommertørken!

Sommertiden kan lett bli en åndelig tørketid. Det blir gjerne lite åndelig fellesskap og mindre bibel og bønn. >> 
På Heimly er det, som i andre forsamlinger, lite møter på denne tiden. Noen samles gjerne til bønn en og annen onsdag, men ellers er det 'stille'. Men vi har 'Ordet' - Bibelen, Guds Ord. Det er levende og kraftig også i sommermånedene. Ordet fra Gud er noe vi trenger til alle tider. To ord i Bibelen som gir spesiell oppmuntring er Ordene nåde og kraft. -Min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet! (2Kor 12:9)

Nåde nok for deg! – Denne sannheten er jamen noe å takke for. Tenk han har nok nåde for meg – ja, for oss alle! Vi har så lett for å stirre oss blinde på våre egne feil og svakheter. Men Bibelen oppmuntrer oss til å heller vende vårt blikk mot Jesus, han som har nåde nok for alle våre livssituasjoner. Kjenner vi på egen utilstrekkelighet i møte med Gud, så får vi pga Jesus i stedet leve i det evig tilstrekkelige: Guds nåde!

Det er godt at vi får eie gode følelser i blant, -at vi har en tro å bekjenne, -at vi ber, og at vi har respekt for Gud og de evige ting. Det er godt alt sammen, men det er ikke nok. Det som er nok er Guds nåde! At vi får hvile i den! Det er først da når vi slik får omsette nåden i våre liv at vi får oppleve fred og glede, seier og frimodighet i vår hverdag - og i møte med den levende Gud.

Nåden frelser og gjør oss rene for Gud. Men den virker også slik i oss at Gud kan få bruke oss til glede for sitt rike og for våre medmennesker. Vi trenger ikke å streve etter noe annet for å eie Guds velbehag over våre liv. 'Hvil' sier Bibelen. Og takk heller Han som elsker oss og gir oss alt hva vi til enhver tid trenger. Slik sett er Guds nåde nok for oss alle - også for deg!

MED ØNSKE OM EN GOD OG VELSIGNET SOMMER!

Audun Myksvoll
forsamlingsarbeider i Heimly.