Ungdomskvelder på Heimly

Endelig! Til høsten starter vi med ungdomskvelder på Heimly. En gruppe unge voksne har tatt på seg ansvar og lederoppgaver for at de unge nå skal få 'sin kveld' på Heimly. Det skjer annenhver torsdag fra kl.18.30 - 21.30. Første kveld blir 27. august.
Fast opplegg blir Andakt, mat, spill og aktiviteter, kombinert med 'KRIK'.
Betegnelsen for samlingenne er 'HUB'. Det sår for 'Heimly, Ungdom, Bibel og bordtennis'.
Du som er ung: Hjertelig velkommen til å være med oss!