Vent på Gud!

Hvorfor er du nedbøyd, min sjel, og bruser i meg? Vent på Gud!

Denne setningen er hentet fra Salme 42.6. Et spørsmål og en anbefaling. Det er egentlig sånn Bibelen er; Den taler om 'veien', om livet og om himmelen. Så stiller den også en del spørsmål for at menneskene skal tenke seg om og komme frem til gode og fornuftige svar som kan hjelpe dem til et godt liv og en god evighet. Bibelen gir også mange og gode anbefalinger med akkurat den samme hensikt.

Hvem er ikke nedbøyd av og til? Alle kan kjenne på det iblant. Å gå nedbøyd over lengre tid er ikke godt for noen av oss. Mange er nedbøyd i tankene sine pga vanskeligheter i livet. Livet går ikke alltid på skinner. Det er fullt av utfordringer som må løses tid for tid. Da er det godt å ha gode venner å snakke med. Eller gjerne en sjelesørger du kan ha tillit til. Det kan ofte være en hjelp å få sette ord på ting og snakke ut om det.

Også på det åndelige plan er det mange som går med uløste spørsmål; -Hvordan kan jeg få et mer personlig møte med Gud, slik som andre? -Hvem er egentlig Jesus? -Hvorfor svarer han ikke når jeg ber? -Hvorfor må jeg slite med angst, sykdom og andre ting når Gud er allmektig, og kan hjelpe?

Ja spørsmålene er mange. Det var de også for han som skrev salme 42. Det som hjalp ham var at han hadde en å gå til. Han trøstet seg til Gud. I vers 12 sier han: -Hvorfor er du nedbøyet, min sjel? Hvorfor bruser du i meg? Vent på Gud! For enda skal jeg prise ham... 

En sanger sier det slik: -Gå du trøstig til ham med sin synd og din sorg, Ja, gi Jesus i hjertet ditt rom. Vi finner ikke svar på alle spørsmål her. Men hos Jesus kan vi finne hvile og ro. -Kom til meg dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile (Matt. 11.28)

Audun Myksvoll
Styremedlem i Heimly