ÅRSMØTET UTSETTES

Tidspunkt: 
Onsdag, 1. april 2020 - 19:00
Beskrivelse: 
Årsmøtet for Heimly Forsamling som var planlagt 1.april kl 19 utsettes inntil videre. Vi kommer tilbake til ny dato etterhvert. styret v/Arnt Helge Espelund