Velkommen til Heimly!

På denne hjemmesiden kan du gjøre deg kjent med virksomheten i Heimly bedehus; lag, foreninger, storsamlinger, eldretreff og Heimly barnehage, og det vi ellers har av møter, bibeltimer og lignende. Vi holder til på Toppe i Åsane. 
Adr.: Marikollen 7, 5136 Mjølkeråen.