Så godt og så kjekt!

Ja, det ble bra og det var kjekt å kunne få samles igjen. Det er ryktene som går etter Storsamlingen på søndag. Oppmuntrende!
Undis Bergås forkynte Guds ord til den forholdsvis store forsamlingen som møtte frem. Med sin lange erfaring er Undis en god forkynner som alltid har gode og sjelesørkeriske ting å dele med oss når hun har ordet. Slik også denne dagen.
Helen Toppe ledet møtet - alltid på sin gode og trygge måte. Takk til alle som møter frem og som viser styrke og vilje til at Heimly fremdeles skal være et kraftsenter i Toppebygda.

Nytt styre i Heimly forsamling

Det ble et greit årsmøte i Heimly i går (2.9.20). Det var det første etter at Heimly forsamling ble opprettet. Mange tanker kom frem vedr den videre virksomhet og de unge som nå har overtatt 'styringen' ble takket for den gode innsatsen de gjør.

Det nye styret består nå av: Arnt Helge Espelund, Ingunn Hitland Gangstø, Linda Karin Folkestad og Marie Dahle. Styret ble stilt fritt til å supplere med et femte medlem pluss en vara.

Harald Myklebust holdt andakt og minnet om Paulus ord til Timoteus, som er like aktuell for oss i dag om å ta vare på forsamlingen: >>

Fin semesterstart på Heimly!

Det ble en god semesterstart søndag 30. august kl.16.00, der en fin flokk av barn og voksne møtte opp. Det var andakt av Anne Marta Espelund som snakket om menneskenes forskjellige trosuttrykk. Og det var sang og diverse andre innslag, bl.a takk og blomster til fire trauste medlemmer som nylig har flyttet fra bygden og dessverre ikke kan være med i arbeidet lenger.

Så håper vi på et godt semester, og mnner samtidig om årsmøte for Heimly forsamling i kveld (2.9.20) kl.19.00. Alle medlemmer og evnt nye som vil melde seg inn i forsamlingen er velkommen.

Fint å samles igjen.

Det var fint å få samles igjen sist søndag 9.08.kl.11.00. Tross pandemien som fremdeles er i bevegelse i landet vårt var det forholdsvis mange som møtte opp. Det var dåp av Hanna Dahle. Den ble utført av Per Toppe. Han hadde også andakt og talte sant og godt om Guds kjærlighet i Jesus Kristus.
Far til dåpsbarnet, Knut André Dahle sang, og møtet ble ledet av Helen Toppe. Ja, det var godt å samles igjen og det fine været satte en ekstra fin ramme rundt det hele.
Nå er tanken at det blir samlingfest søndag 30. august kl.16.00. Så håper vi på en god start og en god høst 2020.

Noe å glede seg til!

Det er noe å glede seg til når sommeren er over - om ikke før - da Heimly igjen skal fylles av forventningsfulle mennesker for å være sammen i det kristne fellesskapet - synge, oppmuntre hverandre og høre Guds ord. Hør bare:

Hvor to eller tre (og enda fler) er samlet i mitt navn,
der er jeg midt iblant dem!
Mt 18.20                    -->

Sider

     

 

Abonner på Heimly Bedehus RSS