360 skoleelever til Heimly

Det er gledelig at Mjølkeråen skole er så positiv til skolegudstjenester. Nå like før jul fyltes begge de store salene på Heimly to ganger etter hverandre av elever og lærere fra skolen like ved. Det var prest Forstrønen i Salhus som hadde ansvaret. Wendy Gjerstad hadde i forkant øvd inn julesanger med elever og musikere som skapte en verdig ramme rund hele arrangementet. VI er glad for det gode samarbeidet vi har med skolen like ved.

Et fint adventmøte

Onsdag var det adventmøte på Heimly igjen. Arne Kvalsund hadde ansvaret og hadde et fint opplegg for de fremmøtte. En fin flokk var samlet omkring gode tanker fra Bibelen som Arne delte med oss. Vi sang adventsanger fra salmeboken og Arne sang flere solosanger til akkomagnement av Harald Myklebust. Veldig fint å få samles slik i stille fred midt i adventstiden.

Det er Advent!

Advent er en viktig tid. Men for de fleste går den opp i travelhet og stress. Det blir liten tid til ettertanke og ro. Men det er ikke umulig å snu trenden. Kanskje vi skulle prøve det i år? Gjør vi det så har vi gode krefter på vår side, og forandringen vil helt sikkert bli merkbar.>>>

Julebasaren - tusen takk!

Vi er veldig takknemlig for den gode oppslutningen om julebasaren i år, og for det gode resultatet det endte opp med. Rose Marie Gripsgård hadde en god og sentral andakt om Jesus og julebudskapet. Sara Myksvoll sang to fine sentrale sanger. Marta Mjelstad leste opp, og Gro Myksvoll ledet det hele med stødig hånd. Det var var også god bevertning. 
I år skulle inntekten gå til den etterlengtende matheisen fra kjøkkenet og opp i småsalen. Om- og når dette blir realisert er litt usikkert enda. Men vi arbeider med at det skal kunne realiseres i nærmeste fremtid. Takk til alle som møtte frem.

Fin fellessamling.

Enda engang hadde vi en fin Storsamling på Heimly. Denne gangen var det felles med Salhus menighet. Audun Myksvoll ønsket velkommen ved å streke under viktigheten av "å stå sammen for evangeliet". Det var det vi skulle denne dagen. Salhusknytingene sang flere fine og gode sanger. Og vikarprest Børge Ryland talte Guds ord.
I talen (fra Mt 25) sa han bl.a. at "det er viktig at vi har 'olje' på lampene våre. Det går godt an å leve uten, men ikke som Guds barn. Gud innbyr oss og kaller oss ved navn for at vi skal komme til han og få ordnet vår sak. Vi kan ikke leve på andres tro. Vi må få den til personlig eie, og det får vi når vi kommer til Jesus". Takk til matkomitéen for god oppvarting.

Sider

     

 

Abonner på Heimly Bedehus RSS