Storsamling med misjonsprofil

Det var fint å få besøk av familien Elisabeth og Jan Sanden på storsamlingen i november. Elisabeth hadde andakt og Jan fortalte om deres spennende liv som misjonærer i Mali. Det er mange utfordringer i Mali, og det trengs enda flere som kan være villige til å reise ut. Heimly sin forsangergruppe deltok med fin sang, og Helén Toppe ledet oss så fint gjennom hele møtet. Mange takk til matkomitéen for alt det gode de satte på bordet. Ute var det surt i været, men inne varmt og godt.

God misjonsuke på Heimly

Så er misjonsuken denne høsten til ende. Vi hadde svært gode møter og god oppslutning om alle møtene. Noen 'nye' fra bygden var innom i tillegg til den vanlige forsamlingen. Men også mye folk fra andre bygder besøkte møtene. Det er kjekt, men også en styrke at mange kan samles på denne måten. Det var gode sang- og musikkrefter med på alle møtene.

Gunnar Hamnøy har et brennende hjerte for Jesus og misjonen. Han gav oss sterke glimt fra sine mange misjonsreiser i Afrika. Slikt gir inspirasjon til fortsatt trofasthet i arbeidet. Han hadde også en sterk og sentral evangelieforkynnelse. Slikt er forsamlingen i Heimly veldig takknemlig for. Takk til alle som møtte fram og også støttet så godt opp økonomisk. Bildet her er av Nordhordlands koret som søndag formiddag.

Oppmuntrende Julebasar

Det ble en oppmuntrende julebasar i Heimly 8. november. Folk var ivrige etter å kjøpe lodd og årer, og gav på den måten et flott håndslag til bedehuset vårt.

Wendy Gjerstad og barna sang så oppmuntrende og flott til oss om Jesus. Marta Mjelstad leste oppbyggelsesstykker, og møtelederen Gro Myksvoll fikk forsamlingen med i frisk allsang. Forsamlingsarbeider Audun Myksvoll hadde andakt og talte om 'Menneskehjertet og Guds kjærlighet'.

Ellers ble det i pausen hyggelig prat rundt bordene med god mat og kaffe. Arrangementet var til inntekt for inventaret Heimly.

Bibeltime

Knut André Dahle hadde bibeltime med forsamlingen i Heimly onsdag 5. november. Han talte ut fra Matt 25.14-30; 'Lignelsen om talentene'. Det ble et budskap til oppbyggelse for troslivet, men også til ransakelse for den enkelte av oss.

Den forkynnende delen av møtet munnet ut i dette å være ansvarlige for "talentene" Gud har gitt oss. Talentene ble konkretisert som selve evangeliets budskap til oss oss mennesker.

Vers 29 forteller at Gud en dag skal 'høste' og 'sanke' inn. Da er det viktig at vi er flittige med å så det ut i vår tid.

Det ble som vanlig; kveldsmat og gode samtaler rungt bordene i peisestuen.

Felles Storsamling/gudstjeneste

Søndag 2.11.14 hadde vi felles Storsamling og familiegudstjeneste i Heimly. Det  ble en veldig god og positiv ettermiddag. Presten Fosse hadde andakt og forsangergruppen i Heimly sang. En god forsamling var møtt frem og fire-åringene fikk utdelt sin "kirkebok". Møtet ble avsluttet med god mat og drikke. Godt å kunne få stå sammen på denne måten.

Sider

     

 

Abonner på Heimly Bedehus RSS