Medlemsmøte

Nylig var det medlemsmøte i nye "Heimly forsamling". Dette var det første i sitt slag siden denne ble opprettet. Vi fikk snakke sammen om det viktige arbeidet vi står i og om veien videre. Heimly ligger i et strategisk område og mulighetene er store. Men vi kjenner på at vi må nå enda bedre ut til folket med budskapet om Jesus.>>

Bibeltimen onsdag!

På bibeltimen sist onsdag talte Rolf Kjøde over temaet "For Jøde først".
Det var en interessant og inspirerende forkynnelse om nettopp dette at evangeliet ble først gitt til jødene. Men også dette at at Gud helt fra begynnelsen også hadde 'hedningene' i tanke. Det er uhyre viktig at vi har forkynnelsen i fokus i arbeidet vårt. Det merket vi også denne kvelden.

Storsamlingen

Søndag 3. november hadde vi besøk av Ole Corneliussen fra Imf. Han var kjent i forsamlingen vår fra tidligere besøk, og det var fint å få møte han igjen. Han talte over Kolosserbrevet 3.3 om å være skjult med Kristus i Gud. Han henvendte seg til både store og små med det som Gud hadde lagt på hans hjerte. Så var det god servering av kaffemat og det som ellers hører med.

Basaren!

Takk til alle som kom og støttet opp om basaren lørdag 26. okt. Dette er et årvisst arrangement til støtte for for NLM sitt viktige arbeid. I år hadde vi med oss etiopiamisjonær Osvald Hindenes. Han hadde andakt og strekte under viktigheten av å "se på Jesus" i både liv og tjeneste.

Godt fremmøte og god forkynnelse!

Det er det vi kan si om fellesmøtene som nylig ble avholdt i Åsane. Annet hvert år går bedehusene sammen om en møteserie som ambulerer fra den ene forsamlingen til den andre. To av møtene var i Heimly. Det var sangevangelist Per Tveten (NLM) som talte. Han hadde som vanlig et godt budskap til både vekkelse, oppbyggelse - og oppmuntring i evangeliet om Jesus Kristus.
Det er positivt at så mange hadde behov og møtte frem. Flere av møtene var fullsatt. Takk til Per og til alle sangkreftene som stillte opp, og til de som ellers bidro i sammenhengen.

Sider

     

 

Abonner på Heimly Bedehus RSS