Møte på Heimly

Siste formiddagsmøte på Heimly denne våren var på søndag. Kristian Gangstø talte over dagens tekst i Luk 10.21-24, og det var sang av Alice Jacobsen. i Tillegg var det opplesning, og sang for barna som var tilstede.
Det ble en god stund sammen på den hittil varmeste dagen dette året. Vi minner samtidig om at møtet 17. juni går ut.

17.mai-lunsj på Heimly

Igjen en vellykket 17. mai lunsj på Heimly. Bernt Lindtjørn hadde en tankevekkende tale for dagen og det var nydelig sang og musikk ved Miriam Goodman. Storsalen var nesten fullsatt av festglade mennesker som så ut til virkelig å trives i fellesskapet.
Det var en humørfyllt lek til glede for store og små og koldtbordet var dekket med "margfulle" retter.
Takk til komitéen og takk til alle som var med og gjorde sitt til at vi fikk en god og trivelig stund sammen før arrangementet startet på skoleplassen for de som ville overvære også det.

Takk for rikt Vennestevne

Enda en gang fikk vi oppleve et rikt og godt vennestevne for Åsane Kristi himmelfartsdag. Denne gang på Tertnes bedehus. I år var det Rune Ludvigsen som forkynte Guds ord, og det på sin usedvanlige innsiktsfulle måte, som alltid. Det var veldig berikene å være tilhører denne gangen. Tertnes Musikklag sto for den evangeliske sangen og var et viktig element i møtet. Rune Ludvigsen bidro også med sang. >>

Positiv generalforsamling

Det ble en god generalforsamling for Heimly onsdag 25. april. Forsamlingen besto for det meste av de unge familiene som har kommet til de siste årene. Det er et positivt trekk i arbeidet vårt. Flere var engasjert og hadde kontruktive tanker om arbeidet vi driver og om Heimly sin framtid.
Det ble orientert om forsamlings-utvalget sitt arbeid og den fikk gønt lys til å gå videre med foreslåtte planer.>>

God oppslutning om Sang- og musikkmøte

Det ble god oppslutning om sang- og musikkmøte på Heimly på søndag. Vi fikk besøk av Nordhordlanskoret som bidro med forskjellige innslag, som sang av Johannes Lyngset, diktlesning av Bjørg Wiig-Andersen og andakt av Harry Wiig-Andersen. Av lokale krefter var det sang og musikk ved fam. Børsheim og Eva Marie Toppe. En veldig fin ettermiddag. Kollekten gikk denne gang gikk til organisasjonen "Hjelp Russland" sitt arbeid i Vyborg.

Sider

     

 

Abonner på Heimly Bedehus RSS