Basar og Storsamling

Basar_med koppHeimlybasar var det også i år. Mange møtte frem og var flinke til å kjøpe lodd og årer. En god inntektskilde for det viktige arbeidet som drives på Heimly.

Siste Storsamling denne våren var 6. april. Besøk fra Normisjon, misjonsfilm fra Bangladesh, sang av Glade Røster og presentasjon av Wendy Gjerstads nye barnebok (anbefales). Masse folk og en veldig oppmuntrende kveld. 'Sprell Levnende' overrakte 1600 kr. som de hadde samlet inn til søndagsskolen i Bangladesh.