Eierorganisasjoner

Heimly bedehus eies og drives av to evangelisk lutherske misjonsorganisasjoner: Indremisjonen og Misjonssambandet.
S
amlet betegner disse seg som Heimly forsamling.

Årsmøte for Heimly forsamling holdes i løpet av april mnd hvert år og de som er medlemmer i denne har stemmerett.

* Formann: Arnt Helge Espelund 47756362
* Mailadr.  : arnthelge82gmail.com