Eierorganisasjoner

Heimly bedehus eies og drives av to evangelisk lutherske misjonsorganisasjoner: Indremisjonen og Misjonssambandet.
Samlet betegner disse seg som Heimly forsamling.

Årsmøtet for Heimly forsamling holdes i løpet av april måned hvert år, og de som er medlemmer har stemmerett.

* E-post til forsamlingen: heimly.forsamling@gmail.com