Eldrearbeid

Eldresenteret er et fora der pensjonister og andre møtes
annenhver tirsdag kl.11.00.

En tirsdag er det aktuelt "møte" med program. Den andre tirsdagen er det "Åpent hus" med kaffedrøs i et kontaktskapende miljø.
Hvert år i mai måned arrangeres det felles busstur i det "blå".
SE ELLERS 'KALENDER'.

Kontakt:
Svanhild Toppe: tlf: 55 19 95 47
Marta Mjelstad: tlf: 55 18 08 80

Til delvis dekning av utgifter betaler vi kr.30,- på hvert møte.
På møtene kan vi også få gi en frivillig gave til Strømmestiftelsen.