Fellesmøter

Det er samarbeid mellom bedehusene i Åsane. Et par ganger i året har vi Fellesmøter. Kristi himmelfarts-dag har vi 'Vennestevne'. Noen ganger har vi felles møteserier.

2019
Vennestevne på Kyrkjekrinsen bedehus 30. mai. Det var tale ved Ole Abel Sveen. Sang ved Anita Rørbakken. Mye folk møtte frem og mange tok ordet i vitnemøtet.
 
Fellesmøter for Åsane 15.-20. oktober. Taler: Per Tveten fra NLM. Mye sang og god oppslutning i alle bedehusene.
 
2018
Vennestevne på Tertnes. torsdag 10. mai. Tale ved Rune Ludvigsen. Sang av Rune og Tertnes Musikklag.
 
2017
Vennestevne på¨Heimly bedehus  Kr himmelfartsdag kl.16.00. Tale ved Odd Sverre Hove og sang av Kyrkjekrinsen musikklag. Godt fremmøte.

Møteserie i Åsane 17.-22. okt., der vi ambulerte fra bedehus til bedehus. Taler: Roald Evensen. Sang av forskjellige kor/grupper fa kveld til kveld. Veldig god oppslutning.
 
2016
Vennestevne på Tertnes torsdag 5. mai. Tale og sang ved Leiv Nesheim. 
 
2015
Møteserie i Åsane (i alle bedehusene) 13.-18. okt. Talere: Ole Abel Sveen og Johnn Hardang. Gode møter og god oppslutning.
 
2014:
Fellesmøte på Tertnes bedehus 12. oktober kl.17.00. Tale ved Rune Ludvigsen. Sang: Tertnes musikklag. Delestund, mat og kaffe. Vi ønsker alle og enhver velkommen til å oppleve 'storfellesskapet' med kristenfolket i Åsane.

Vennestevne Kyrkjekrinsen bedehus 29. mai kl.17.00. Tale ved misj. Osvald Hindenes. Sang av 'Hatvika* fra Nordhordland. I forlengelsen av møtet blir det 'delestund', mat og kaffe.

2013: 
Møteserie 22. - 27. oktober. Talere Ole Abel Sveen og Johnn Hardang. Gode sang og musikkrefter blir med hver kveld. Møtene vil ambulere mellom de forskjellige bedehusene i Åsane. Se plakater og anonnser i BT, Dagen og Åsaneposten.

Fellesmøte på Ulset misjonssenter 9. mai kl.17.00. Tale ved Erik Furnes. Sang av 'Jabes'. Delestund, mat og kaffe.

2009
Møteserie i Åsane gml. kirke 3. - 22. mars. Tale og sang ved Sangevangelistene "Marit og Irene". Møtetid kl.19.30. Bønn kl.18.45.

2007

Møteserie for Åsane i Kyrkjekrinsen bedehus 13. - 18. mars. Tale ved Wenche Lunde. Mye sang og musikk. Møtetid kl.19.30. Bønn kl.19.00.

2006
Møteserie. Kyrkjekrinsen bedehus 15.-19. mars. Taler: Aud Karin Kjølvik. Tema "I Guds omsorg".