Fellesmøter

Det er samarbeid mellom bedehusene i Åsane. Et par ganger i året har vi Fellesmøter. Kristi himmelfarts-dag har vi 'Vennestevne'. Noen ganger har vi felles møteserier.

2014:
Fellesmøte på Tertnes bedehus 12. oktober kl.17.00. Tale ved Rune Ludvigsen. Sang: Tertnes musikklag. Delestund, mat og kaffe. Vi ønsker alle og enhver velkommen til å oppleve 'storfellesskapet' med kristenfolket i Åsane
.

Vennestevne Kyrkjekrinsen bedehus 29. mai kl.17.00. Tale ved misj. Osvald Hindenes. Sang av 'Hatvika* fra Nordhordland. I forlengelsen av møtet blir det 'delestund', mat og kaffe.

2013: 
Møteserie 22. - 27. oktober. Talere Ole Abel Sveen og Johnn Hardang. Gode sang og musikkrefter blir med hver kveld. Møtene vil ambulere mellom de forskjellige bedehusene i Åsane. Se plakater og anonnser i BT, Dagen og Åsaneposten.

Fellesmøte på Ulset misjonssenter 9. mai kl.17.00. Tale ved Erik Furnes. Sang av 'Jabes'. Delestund, mat og kaffe.

2009
Møteserie i Åsane gml. kirke 3. - 22. mars. Tale og sang ved Sangevangelistene "Marit og Irene". Møtetid kl.19.30. Bønn kl.18.45.

2007

Møteserie for Åsane i Mjølkeråen bedehus 13. - 18. mars. Tale ved Wenche Lunde. Mye sang og musikk. Møtetid kl.19.30. Bønn kl.19.00.