Forsamling og åndelig lederskap

Heimly forsamling består i hovedsak av de som er innskrevne medlemmer i forsamlingen. Men alle som ønsker å besøke møtene våre er hjertelig velkommen til å være med - det være seg storsamlinger, bibeltimer eller andre sammenkomster.

E-post til forsamlingen: heimly.forsamling@gmail.com

De to organisasjonene som står som eier av huset (Indremisjonen og Misjonssambandet) kan etter ønske ha sine egne opplegg og åpne møter. Men Heimly forsamling er møteplassen der alle, uansett organisasjon og alder, samles til åndelig oppbyggelse gjennom tale, sang, vitnesbyrd, kristent fellesskap.

Styret har bl.a. ansvar for det praktiske ved hus og eiendom, for planlegging av semesterprogram og fordeling av ansvar i forhold til dette.

Styret består per 01.01.2021 av:

        

  • Arnt Helge Espelund, styreleder (477 56 362, arnthelge82@gmail.com)
  • Ingunn Hitland Gangstø, nestleder
  • Marie Dahle, sekretær
  • Linda-Karin Hussey Folkestad, styremedlem
  • Morten Solheim Myhre, styremedlem.