Forsamling og åndelig lederskap

Heimly forsamling består i hovedsak av de som er innskrevne medlemmer i forsamlingen. Men alle som ønsker å besøke møtene våre er hjertelig velkommen ti  være med - det være seg storsamlinger, bibeltimer eller andre sammenkomster.

De to organisasjonene som står som eiger av huset (Indremisjonen og Misjonssambandet) kan etter ønske ha sine egne opplegg og åpne møter. Men Heimly forsamling er møteplassen der alle, uansett organisasjon og alder, samles til åndelig oppbyggelse gjennom tale, sang, vitnesbyrd, kristent fellesskap.

Styret har bl.a. ansvar for det praktiske ved hus og eiendom, for planlegging av semesterprogram og fordeling av ansvar i forhold til dette.