Forsamling og åndelig lederskap

Forsamlingen i Heimly består i hovedsak av medlemmene i eierorganisasjonene for huset. Men også av alle andre som ønsker å besøke møtene våre - det være seg storsamlinger, bibeltimer eller andre sammenkomster.

Hver organisasjon har ansvar for opplegget i ”sine” møter. Men Forsamlingen er stedet der alle, uansett organisasjon og alder, samles til åndelig oppbyggelse gjennom tale, sang, vitnesbyrd, kristent fellesskap.

Styret har bl.a. ansvar for det praktiske ved hus og eiendom, for planlegging av semesterprogram og fordeling av ansvar i forhold til dette.