Givertjeneste

All virksomheten i Heimly bedehus drives av frivillige medarbeidere og av frivillige gaver.

Vi tror på Bibelens prinsipp om å gi det en blir minnet om. Bibelen taler også om å gi 'tiende' som vi bl.a finner i Malakias 3,10.  

Selv om Gud her gir løfte om rikelig velsignelse tilbake, så er ikke det den primære hensikten med å gi. Vi gir i takknemlighet til Gud for det han har gjort for oss i Kristus Jesus. Og så gir vi fordi arbeidet har sine løpende utgifter og er avhengig av økonomisk hjelp.

Du kan støtte dette arbeidet ved å gi din gave på kontonr.: 3624 64 78702
NB: Merk gaven "Givertjenesten".

Er det andre ting du vil gi til er det viktig at det kommer frem på blanketten.

TAKK TIL ALLE SOM VIL VÆRE MED Å STØTTE ARBEIDET I HEIMLY BEDEHUS