Misjon

Det er to misjons organisasjoner som driver Heimly bedehus og har et vidstrakt arbeid i både inn- og utland. Imf og NLM.

Imf - Nordhordland indremisjon driver 'hjemmearbeid' i vårt eget land. Lokalt blir det synliggjort i Heimly gjennom møtevirksomhet og annet lagsarbeid. Sentralt sendes det ut forkynnere til de rundt 70 bedehusene i Nordhordland og samler folk om Guds ord. Leirstedet Raknestunet er en viktig base i dette arbeidet. Nordhordland Folkehøgskole likedan. Mange kommer til kristen tro gjennom dette arbeidet. Se: nordhordland@imf.no

NLM - Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) driver, i tillegg til 'hjemmearbeid', primært arbeid i andre land, så som Afrika, Asia og Sør-Amerika med utsendte misjonærer og hjelpearbeidere. Arbeidet bærer frukter og er med på å gi mennesker håp. Fra Heimly har vi utsendinger både til Etiopia, Uganda, Kenya og Elfenbenkysten. Se: http://nlm.no/
------------

Fra Heimly er det en som er i tjeneste for Normisjon i Bangladesh- tidl Santalmisjonen. Normisjon har arbeid i 10 land i Sør-Amerika, Afrika, og Asia. Organisasjonen er opptatt av å bygge fellesskap som skal tjene visjonen om at evangeliet skal videre til nye generasjoner og folkeslag. Normisjon har 30 misjonærer. Se: http://www.normisjon.no/

Sprell Levende (tidligere Søndagsskolen) er knyttet til Bergen krets av Norsk Søndagsskoleforbund. Forbundet driver et nettverk av søndagsskoler over hele landet. 

Bergen søndagsskolekrets er eier av leirstedet Wallemtunet på Kvamsskogen. Se: bergen@sondagsskole.no