Misjon

Det er to misjons organisasjoner som driver Heimly bedehus og har et vidstrakt arbeid i både inn- og utland. IMF og NLM.

Nordhordland indremisjon driver 'hjemmearbeid' i vårt eget land. Lokalt blir det synliggjort i Heimly gjennom møtevirksomhet og annet lagsarbeid. Sentralt sendes det ut forkynnere til de rundt 70 bedehusene i Nordhordland og samler folk om Guds ord. Leirstedet Raknestunet er en viktig base i dette arbeidet. Nordhordland Folkehøgskole likedan. Mange kommer til kristen tro gjennom dette arbeidet. Se: nordhordland@imf.no

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) driver, i tillegg til 'hjemmearbeid', primært arbeid i andre land, så som Afrika, Asia og Sør-Amerika med utsendte misjonærer og hjelpearbeidere. Arbeidet bærer frukter og er med på å gi mennesker håp. Fra Heimly har vi utsendinger både til Etiopia, Uganda, Kenya og Elfenbenkysten. Se: http://nlm.no/

......
En familie fra Heimly har også reist ut for Normisjon:

Normisjon (tidl Santalmisjonen, stiftet 1867) har arbeid i 10 land i Sør-Amerika, Afrika, og Asia. Organisasjonen er opptatt av å bygge fellesskap som skal tjene visjonen om at evangeliet skal videre til nye generasjoner og folkeslag. Normisjon har 30 misjonærer. Fra Heimly er det en 'utsending' til Bangladsh. Se: http://www.normisjon.no/

Søndagsskolen er også medeier i Heimly bedehus. Søndagsskolen i Heimly ('Sprell Levende') er knyttet til Bergen krets av Norsk Søndagsskoleforbund. 
Forbundet driver et nettverk av søndagsskoler over hele landet. 

Bergen søndagsskolekrets er eier av leirstedet Wallemtunet på Kvamsskogen. Se: bergen@sondagsskole.no