Om Heimly

Historikk

Heimly bedehus ble innviet høsten 1973. Huset er for det meste bygd på dugnad. Utallige timer og dagsverk er lagt ned i arbeidet med dette huset, av menn og kvinner som Guds arbeid og tjeneste var en hjertesak for.

Arbeidet i dette huset er en videreføring av den virksomheten som ble drevet i det gamle bedehuset - Betania - på Hitland.

Framtidsvisjon

Vi som står i dette arbeidet i dag, ønsker å videreføre den visjonen som de første hadde - å nå ut med evangeliet om Jesus Kristus verdens frelser - til folket i bygda vår - og om mulig videre ut over landets grenser.

Det er flere unge som har reist ut til andre deler av verden med det de fikk med seg fra tiden i Heimly. Dette takker vi Gud for. Vi kjenner bønneansvar for disse og ber om at arbeidet med evangeliets utbredelse må lykkes også for disse.