Om Heimly barnehage

Barnehagen er en del av Heimly forsamling sin virksomhet. 

I samarbeidsutvalget sitter representanter for Heimly, foreldre og de ansatte. 

Fra januar 2008 ble den utvidet med en ny småbarnsavdeling, "Marihønen" (0-3 år), 
den avdelingen har plass til 9 barn. De eldste er i avd. "Solsikken" (4-6 år) og der er det plass til 18 barn.

Driftsstyret: Jarle Galdal (leder), Siri Elisabeth Bernssen, Bjarte Hagen, Hildegunn Kvalsund Tjore (vara)

Ansatte:
Bente Søfteland, daglig leder (styrer).                    

Avd 'Solsikken' (3-6 år):
Liv Herborg Markhus, pedagogisk leder 
Mathias Brennesvik, barnehagelærer
Linda Karin Folkestad, assistent. 

Avd Marihønen (0-3 år):
Maria Tofting, pedagogisk leder
Hildegunn Bognøy, barnehagelærer

Anita Solbakk, barne- og ungdomsarbeider
Unni Karin Drage, assistent

E-post: barnehage@heimly.org


Hjemmeside her...

Telefoner:
Barnehagen: 55 18 02 44, Daglig leder/styrer: 909 94 965, Formann: 55 18 93 45