Om Heimly barnehage

Barnehagen er en del av Heimly bedehus sin virksomhet. 

I samarbeidsutvalget sitter representanter for Heimly, foreldre og de ansatte. 

 Fra og med januar 2008 ble det utvidet med en ny småbarnsavdeling, "Marihønen" (0-3 år), 
 Den avdelingen har plass til 10 barn. Den eldste avd. "Solsikken" (4-6 år) har plass til 20 barn, 
 og holder til i 2.etg.

Driftsstyret: Jarle Galdal (leder), Grethe Myksvoll (nestleder), Berta Marie Wergeland, Åsrun Myklebust, 

Ansatte:
Bente Søfteland, daglig leder (styrer).                    

Avd 'Solsikken' (3-6 år):
Liv Herborg Markhus, pedagogisk leder.
Hildegunn Bognøy, førskolelærer.
Linda Karin Folkestad, assistent. 
Rose-Marie Gripsgård, assistent. 

Avd Marihønen (0-3 år):
Mari Presthus, pedagogisk leder.

Anita Solbakk, barne- og ungdomsarbeider.
Unni Karin Drage, assistent.  

Renhold: Bibiam Haile.
 

E-post: barnehage@heimly.org


Hjemmeside her...

Telefoner:
Barnehagen: 55 18 02 44, Daglig leder/styrer: 909 94 965, Ped.leder/ass.styrer: 958 51 672
Formann: 55 18 93 45