Om Heimly barnehage

Barnehagen er en del av Heimly bedehus sin virksomhet. 

I samarbeidsutvalget sitter representanter for Heimly, foreldre og de ansatte. 

 Fra og med januar 2008 ble det utvidet med en ny småbarnsavdeling, "Marihønen" (0-3 år), 
 Den avdelingen har plass til 9 barn. Den eldste avd. "Solsikken" (4-6 år) har plass til 18 barn og holder til i 2.etg.

Driftsstyret: Jarle Galdal (leder), Siri Elisabeth Bernssen, Hildegunn Kvalsund Tjore, Sigrid Børsheim (vara)

Ansatte:
Bente Søfteland, daglig leder (styrer).                    

Avd 'Solsikken' (3-6 år):
Liv Herborg Markhus, pedagogisk leder 
Mathias Brennesvik, pedagog 2
Anita Solbakk, barne- og ungdomsarbeider
Linda Karin Folkestad, assistent. 

Avd Marihønen (0-3 år):
Maria Tofting, pedagogisk leder
Hildegunn Bognøy, pedagogisk leder
Unni Karin Drage, assistent
Vigdis Vevle-Steen, assistent

E-post: barnehage@heimly.org


Hjemmeside her...

Telefoner:
Barnehagen: 55 18 02 44, Daglig leder/styrer: 909 94 965, Ped.leder/ass.styrer: 958 51 672
Formann: 55 18 93 45