Orientering

'KVINNER I BØNN' hver onsdag kl.11.00. 

Det er Storsamling i Heimly ca. annenhver søndag kl.16.00.
Sprell Levende er nå en integrert del av storsamlingen.

* Møter og bibeltimer noen onsdager kl.19.30.
* Møte noen søndager kl.11.00.

* Eldretreff i peisestuen annenhver tirsdag kl.11.00.

Alt dette står i kalenderen og blir ellers kunngjort via møtefolder og plakater. Det kan oppstå andre arrangement i løpet av året som kalenderen ikke viser, men som alltid blir kunngjort ved plakater.

Alle lag og foreninger i Heimly har sine innbyrdes små fellesskap. Men 'Storsamlingen' er det store fellesskapet der alle generasjonene møtes til jevnlige samvær annenhver søndag, utenom sommermånedene.

Vi ønsker at våre samlinger skal være åndelige fellesskap der forkynnelsen av Guds ord står i sentrum, i en ramme av sang, vitnesbyrd og tale.

Se 'Kalender' for det oppsatte møteprogrammet for semesteret.