Orientering

'KVINNER I BØNN' hver onsdag kl.11.00. 

Det er 'Storsamling' i Heimly annenhver søndag kl.16.00.

* Møter og bibeltimer noen onsdager kl.19.30.
* Møte noen søndag formiddager kl.11.00.

* Eldretreff i peisestuen annenhver tirsdag kl.11.00.

Alt dette står i kalenderen og blir ellers kunngjort via møtefolder og plakater. Det kan oppstå andre arrangement i løpet av året som kalenderen ikke viser, men som alltid blir kunngjort ved plakater.

Alle lag og foreninger i Heimly har sine innbyrdes små fellesskap. Men 'Storsamlingen' er det store fellesskapet der alle generasjonene møtes til jevnlige samvær i løpet av semesteret.

Vi ønsker at våre samlinger skal være åndelige fellesskap der forkynnelsen av Guds ord står i sentrum, i en ramme av sang, vitnesbyrd og tale.

Se 'Kalender' for det oppsatte møteprogrammet for semesteret.