Sentrum

SAMLING 2. HVER TIRSDAG KL.17.30 - 19.30

Høsten 2018
28.08.
11.09. 
25.09. 
16.10. 
30.10. 
13.11. 
27.11. 
11.12.  

Ut fra spørreskjema ønsker barna på Sentrum mer sang. Torunn Skurtveit leder derfor denne delen av Sentrumkvelden. Så slik kan en 'Sentrum-kveld' se ut:

17.30 - 18.15: Kor fra 1. klasse
18.15 - 18.30: Andakt
18.30 går de fra 1 og 2 klasse hjem.
18.30 har vi 'klubb' fra 3. kl. og oppover. Her blir det spill og div.
19.30: Slutt.
Noen ganger vil vi holde på til kl.19.45 eller 20.00. Følg med på programmet.

Vi holder til i Heimly bedehus og møtes annenhver tirsdag. Vi driver med forskjellige aktiviteter, lager mat, hører Guds ord, går på turer og har det moro sammen. 

Kontingent: kr.100,- i halvåret for 1. og 2. klasse. Kr.150,- for 3. kl. og opp. 
Kontonr.: 0539.14.39496

Kontaktperson: Linda Karin Folkestad, tlf.:980 59 247. 
Har du spørsmål så ta kontakt.