Sentrum

SENTRUM HAR TATT PAUSE INNTIL VIDERE GRUNNET UTFORDRINGEN MED GJENNOMFØRINGEN MTP PÅGÅENDE COVID-19

Våren 2021
Alle datoene finner du i 'kalenderen' øverst på siden når vi er i gang igjen.

Ut fra spørreskjema ønsker barna på Sentrum mer sang. Torunn Skurtveit leder derfor denne delen av Sentrumkvelden. Så slik kan en 'Sentrum-kveld' se ut:

17.30 - 18.15: Kor fra 1. klasse
18.15 - 18.30: Andakt
18.30 går de fra 1 og 2 klasse hjem.
18.30 har vi 'klubb' fra 3. kl. og oppover. Her blir det spill og div.
19.30: Slutt.
Noen ganger vil vi holde på til kl.19.45 eller 20.00. Følg med på programmet.

Vi holder til i Heimly bedehus og møtes annenhver tirsdag. Vi driver med forskjellige aktiviteter, lager mat, hører Guds ord, går på turer og har det moro sammen. 

Kontingent: kr.100,- i halvåret for 1. og 2. klasse. Kr.150,- for 3. kl. og opp. 
Kontonr.: 0539.14.39496

Kontaktperson: Linda Karin Folkestad, tlf.:980 59 247. 
Har du spørsmål så ta kontakt.