Sentrum-koret

HØSTEN 2020 BLE DET OPPRETTET ET PROSJEKTKOR, MENS DE ORDINÆRE SENTRUM-SAMLINGENE ER AVLYST INNTIL VIDERE GRUNNET COVID-19

 

Sentrum-koret er er en del av aktivitetslaget "Sentrum".
De samles 2.hver tirsdag kl.17.30-19.30 (fra 8 år og oppover). 
De av deltakerne som vil være med i Sentrum-koret øver i siste del av samlingskvelden.


Kontakter: for Sentrum og koret: Linda Karin Folkestad: 980 59 247
                for Sentrum-koret: Torunn Skurtveit: 957 43 586