Storsamlinger

Storsamlingen er 'Storfellesskapet' i Heimly, der alle generasjonene møtes. Det er hovedmøtet for forsamlingen i Heimly bedehus, og vi samles annenhver søndag kl.16.00.
Det er mye sang og musikk, andakt for store og små. Saft, kaffe og enkel servering. Ofte gjester utenfra.

NB: Integrert i Storsamlingene er det 'Sprell Levende' - som tidligere var et eget opplegg. Nå har vi en liten barneandakt og barnesanger tidlig i møtet. Under talen blir barna fulgt til fri lek i peisestuen eller barnehagen.

Datoer: Se ellers 'Kalender' øverst på siden her.