Storsamlinger

Storsamlingene er 'Storfellesskapet' i Heimly der alle generasjonene møtes. Det er hovedmøtet for forsamlingen i Heimly bedehus, og vi samles hver annen søndag kl.16.00.
Det er mye sang og musikk, andakt for store og små. Saft, kaffe og enkel servering. Ofte gjester utenfra.

NB: Parallelt med Storsamlingene er det 'Sprell Levende' - som egtl begynner kl.16.30. Men det er veldig positivt for alle som vil være med den første halvtimen i Storsamlingen. Det er et opplegg som passer for alle aldersgrupper. Etterpå går de i peisestuen og fortsetter sitt program.

Oppstart for Sprell Levende er 03.02.19.

Datoer: Se ellers 'Kalender' øverst på siden her.