Andakt

Vent på Gud!

Hvorfor er du nedbøyd, min sjel, og bruser i meg? Vent på Gud!

Denne setningen er hentet fra Salme 42.6. Et spørsmål og en anbefaling. Det er egentlig sånn Bibelen er; Den taler om 'veien', om livet og om himmelen. Så stiller den også en del spørsmål for at menneskene skal tenke seg om og komme frem til gode og fornuftige svar som kan hjelpe dem til et godt liv og en god evighet. Bibelen gir også mange og gode anbefalinger med akkurat den samme hensikt.

Et sted å feste blikket!

Det var frokost på kjøkkenet, radioen sto på. Artisten Anne Grethe Prøys fikk "ordet". Hva synger hun egentlig om, tenkte jeg. Jo, budskapet var: -Kjærlighet er et sted å feste blikket! Hun fortsatte: -Jeg har krøpet gatelangs, letet det jeg kan, - til slutt fant jeg ut: -kjærlighet er et sted å feste blikket. Og utover i sangen kom dette: -Om jeg aldri kommer hjem, vil jeg likevel se frem... Men hvilken kjærlighet hun tenkte på, og hvilket hjem, fikk vi ikke vite. 

Når tåken forsvinner!

Tenk når den tåke er forsvunnet 
Som her seg senker over livet ned
(SB 894)

Dette er et utdrag av de mange fine sangene som står i Sangboken til bedehusfolket i Norge, og som synges i de kristne forsamlingene langt utover landets grenser. Disse to linjene er ganske talende for slik det ofte kan være i et menenskes liv her på jorden. Vi er vandrere. Vi ville gjerne sett litt lenger frem, men vi ser bare stykkevis og delt. Likevel - den kristne har sett noe som andre gjerne ikke har sett. Den har sett det som har med livet i Gud å gjøre, eller - hva som egentlig får et menneske til å kalle seg en kristen.

Gi Gud makt!

RegnbueI Salmenes bok (i Bibelen), Salme 68, vers 35 står det: 'Gi Gud makt!' Det er et underlig ord. Og det er sant. Gud har all makt - vi har ingen. Det står også i Bibele: 'Gi Gud makt!'. Men kan vi gi Gud makt? Ja, det kan vi.

Gud ønsker at vi selv skal få bestemme hvorvidt han kraft skal komme oss til gode og bli oss til del. Derfor gav han oss vår frie vilje. Men andre ord: Gud har ordnet det slik at det er vi som selv skal få avgjøre om han skal få frie hender i vårt liv, eller om vi vil stenge ham ute.

Han vil ikke tvinge sin allmakt inn på noen. Han tilbyr oss sin frelsesmakt, men det er opp til oss selv å bestemme om han skal få bruke den. "Se, jeg står for døren og banker, om noen åpner døren, vil jeg gå inn" (Joh Åp 3.20). Ordet om er egentlig et alvorlig ord.

Sider

Abonner på RSS - Andakt