Barn & unge

Lagene starter opp igjen!

Vi minner om at alle lagene på Heimly starter opp igjen med det første. Sentrum og Sentrumkoret er først ute med oppstart tirsdag 28. august kl.17.30. Sprell Levende tirsdag 4. sept. kl.17.30, og HUB fredag 7. sept. kl.19.00.

Du kan lese mer om disse aktivitetene her på nettsiden ved å gå inn på grupperingene 'Barn/ungd.' øverst på siden. Kjenner du noen som dette kan være aktuellt for så vær med og gjør det kjent, så enda flere kan få oppleve godheten og gleden ved å være med i disse fellesskapene.

Sentrum 30 år

I hele 30 år har 'Sentrum' hatt klubb, kor, og ulike aktiviteter for barn på Heimly. Vi feirer med stor jubileumskonsert lørdag 1. april kl.17.00

Team Sulebakk blir med og danner en flott ramme omkring jubileet sammen med 'Salhus-knytingane og vårt eget 'Sentrumskor'. >>

Nytt kor på Heimly

I forbindelse med oppstart etter jul har 'Sentrum' fått en ny gren i 'aktivitetene' sine. Et nytt kor har oppstått. Det er Torunn Skurtveit som har tatt på seg oppgaven. De øver samme kvelden som Sentrum er samlet og er en del av det som skjer de kveldene. Det blir bokstavelig talt et 'Sentrumkor' som vi håper vi vil få mye glede av fremover. Det er Bu-heimeleirene og siste års 'LIM' (som er forlengelsen av Bu-h.leirene) som har skapt grobunn for dette.

Ungdomskvelder på Heimly

Endelig! Til høsten starter vi med ungdomskvelder på Heimly. En gruppe unge voksne har tatt på seg ansvar og lederoppgaver for at de unge nå skal få 'sin kveld' på Heimly. Det skjer annenhver torsdag fra kl.18.30 - 21.30. Første kveld blir 27. august.
Fast opplegg blir Andakt, mat, spill og aktiviteter, kombinert med 'KRIK'.
Betegnelsen for samlingenne er 'HUB'. Det sår for 'Heimly, Ungdom, Bibel og bordtennis'.
Du som er ung: Hjertelig velkommen til å være med oss!

Sider

Abonner på RSS - Barn & unge