Barn & unge

LIM - Leir for barn og unge!

Det skjer lørdag, 22. og søndag 23.august 2015.
L I M står for "Liv - Inspirasjon - Misjon". Dette er en videreføring av det vi nå i tre år har kalt "Bu-heimeleir". Vi innskrenker det litt i år og bruker en dag mindre. Aldersgruppe 1.-5. klasse. Søndag avslutter vi "leiren" med Storsamlingfest kl.16.00, der alle aldersgrupper er velkommen. Dette møtet blir også en oppstart for høstsemesteret. Brosjyre er sendt ut gjennom lagsarbeidet, og alle i aktuell aldersgruppe er velkommen til å melde seg på. PÅMELDING til:
Linda Karin Folkestad, mob.tlf: 98059247, eller e-post: lkfhussey@yahoo.ca

Sentrum!

Dette er "laget" for aldersgruppen 3.-8.klasse. Vi holder til på Heimly bedehus og møtes annenhver tirsdag. Vi driver med forskjellige aktiviteter, lager mat, går på turer og har det moro sammen. Den siste halvtimen er det kor-øving for de som har lyst til å synge. De som ikke har lyst går kl.19.00. En vanlig "Sentrumskveld" ser slik ut: Aktivteter, andakt, mat, korsang (19.00 til 19.30). Kom og bli med om du er i aldersgruppen, eller gjør det kjent for noen du vet om. Se detaljert program under linken øverst på siden her.

Småbarnstreffet tar pause

Småbarnstreffene som har vært om onsdagene tar pause en tid fremover. Tanken er å starte opp igjen til høsten. Det har vært veldig kjekt for den aktuelle målgruppen å kunne møtes på denne måten. Målgruppen har av naturlige grunner vært litt mindre i det siste, men vil sannsynligvis tilta igjen om noen måneder. Da gjør vi et nytt fremstøt for å få flere med.

Sprell levende

Har du hørt om "Sprell Levende". Det er en "erstatning" for Søndagsskolen, og det har vi på Heimly. Aldersgruppen er fra ca. 3 år og oppover. Voksne som vil følge barna kan gjerne bli med. 
På 'SL' blir vi kjent med bibelfortellinger gjennom: Sang og musikk, andakter, lek og aktiviteter. Av og til blir det også litt mat.
Har du noen i den aktuelle aldersgruppen, så kan du oppmuntre de til å bli med. Vi samles i peisestuen annenhver tirsdag. Neste gang er 17. febr. kl.17.30.

Sider

Abonner på RSS - Barn & unge