Barn & unge

Ungdomssamling

Det blir ungdomssamling på Heimly I KVELD 24. OKTOBER kl.20.00. Arrangementet er åpent for alle. Haukås ungdomskor deltar med sang og det blir andakt av Per Toppe. Kiosk etter møtet. 
Alle er velkommen!

Barn og unge i Heimly

For tiden er det to lag for barn og unge som drives i Heimly. Vi gjør oppmerksom på at du kan lese mer utførlig om dette under linken 'Barn/unge' øverst på denne siden. Lagene har samlinger hver annen tirsdag, og har et rikholdig og interessant program for den aktuelle aldersgruppen.
Fredag 24. okt blir det også ungdomssamling i Heimly som er felles for hele soknet. 

Sider

Abonner på RSS - Barn & unge