Bibeltime

Bibeltime

Knut André Dahle hadde bibeltime med forsamlingen i Heimly onsdag 5. november. Han talte ut fra Matt 25.14-30; 'Lignelsen om talentene'. Det ble et budskap til oppbyggelse for troslivet, men også til ransakelse for den enkelte av oss.

Den forkynnende delen av møtet munnet ut i dette å være ansvarlige for "talentene" Gud har gitt oss. Talentene ble konkretisert som selve evangeliets budskap til oss oss mennesker.

Vers 29 forteller at Gud en dag skal 'høste' og 'sanke' inn. Da er det viktig at vi er flittige med å så det ut i vår tid.

Det ble som vanlig; kveldsmat og gode samtaler rungt bordene i peisestuen.

Bibeltime om Israel

3. september hadde Inge Ree Bibeltime på Heimly. Han gikk ut fra bibelverset i Åp 1:3:
Salig er den som leser og de som hører det profetiske ord og tar vare på det som der står skrevet. For tiden er nær.

Inge Ree stanste for aktuelle ting vedr Israels historie og understreket hvordan Gud har vært med dette folket opp gjennom hele historien. Det ble en interessant, god og oppbyggende kveld for alle som var møtt frem.

Gud ser oss!

Det var bibeltime ons 8.11.14 ved Harald Myklebust. Det ble et godt åndelig fellesskap. Essensen i det Harald Myklebust talte til oss om ble dette; Gud ser oss, og hans ønske og vilje for oss er bare god! Det er godt å kunne samles slik om Guds ord. I etterkant av talen ble ordet gitt fritt til vitnesbyrd som understreket budskapet i talen. I siste del av møtet spiste vi kvelds sammen! Trivelig fellesskap rundt bordene.

Sider

Abonner på RSS - Bibeltime