Møter

Åpne Dører

Møte onsdag 14. februar kl.19.30. Vi får besøk av Ole Petter Livden fra organisasjonen 'Åpne Dører'. Han har ferske nyheter fra det som rører seg ute i verden blant forfulgte kristne. Mange lever i frykt, angst og forfølgelse for sin tros skyld. Men det skjer også mye positivt ved at mange kommer til tro på evangeliet om Jesus Kristus. Kom og la deg inspirere og støtt opp om dette viktige møtet. Vi samles i peisestuen.

Søndag kl.11.00

Søndag 4.januar inviterer vi igjen til evangelisk møte på Heimly kl.11.00. Det blir tale av Audun Myksvoll og sang av Knut André Dahle. Det blir også i tillegg en del sang og musikk ved at vi synger gode kor og sanger sammen.
Vi ønsker alle og enhver velkommen. Kom og bli med! 

Bibeldagen

Kommende søndag (28. januar) er det, i forbindelse med 'Bibeldagen' en felles gudstjeneste i Åsane kirke. Flere menigheter og bedehusforsamliger i Åsane er sammen om dette, også Heimly, og vil på sin måte være delaktige i opplegget. Vi samler oss om et felles misjonsprosjekt for bibler til Irak og det krigsherjede Syria. Samlingen starter kl.11.00 og alle er velkommen.

Storsamling

Det var veldig kjekt å få besøk fra Kongshaug Musikgymnas på den første Storsamlingen dette året. Flere unge med musikere deltok på forskjellig vis, sammen med sin dyktige ungdomsleder på skolen der, Anker Gunnar Turøy. Han har vært tilsatt i stillingen i 17 år og har et godt lag med de unge. Han hadde også en god og fin andakt.
Møtet ble ledet på en trygg og god måte av Linda karin Folkestad. Og så ble det hele rundet av med kaffimat rundt småbor i småsalen. Takk til alle som kom og som også den måten støttet opp om det viktige arbeidet som drives på Heimly.

Sider

Abonner på RSS - Møter