Møter

GF 2016

Det ble en inspirerende generalforsamling i Heimly i april. Økonimien er god og mange er i tjeneste for at evangeliet skal være levende i folket vårt. Det ble orientert om fruktbringende lagsarbeid og aktiv møtevirksomhet. Og en del synspunkt om virksomheten kom frem i den påfølgende samtalen om arbeidet. Frammøte var godt av både yngre og eldre.
Hovedsaken i år var det planlagte påbygget i inngangspartiet, heis fra kjøkkenet og opp i hoved- etasjen, samt nye gardarobe- og toalettforhold i barnehagen.

Vennestevne for Åsane

I år blir 'Venne stevne for Åsane' på Ulset Misjons senter. Det skjer som vanlig Kristi himmelfartsdag (5. mai) kl.16.00 (mrk tiden). I år blir det forkynner i NHI; Leiv Nesheim som taler Guds ord. Det blir også sang av Leiv Nesheim og søstrene Karina og Marita Blom. Møtet er som vanlig to-delt; først møte, så pause med servering av mat og kaffe, og ordet fritt til vitnesbyrd og sang. Hjertelig velkommen alle som ønsker en god og oppbyggelig ramme om denne fine dagen.

Basar

Velkommen til Heimlybasaren lørdag 23. april. Dørene åpnes kl.16.00, og vi starter opp med åresalg og trekning. Ellers blir det loddsalg, hovedtrekning og tombola for barn. Berta Marie Wergeland skal holde andakt og det blir sang av det nye Sentrumkoret. Kom og bli med og støtt opp om denne basaren som er til inntekt for dette viktige huset i bygda vår. 

Kongelig Storsamling!

Ja, for temaet denne gangen var 'Jesus som Konge'. Det gikk igjen i sangene vi sang og talen til Anita Solbakk, som var gjest denne gangen. Hun formidlet temaet på en fin og illustrerende måte. Jesus som Konge hever seg over alle andre konger på jorden, for han har all makt i himmel og på jord. Og så vil han være Konge i hjertene våre.
Det nye 'Sentrumkoret' sang flere friske og gode sanger under ledelse av Torunn Skurtveit. Mot slutten var det bønnevandring der de som ville kunne få be for forskjellige behov. Mange nyttet seg av dette og det ble en fin stund. Takk igjen til gruppen som hadde ansvar denne gangen og ellers alle som deltok.

Sider

Abonner på RSS - Møter