Møter

God oppslutning om Sang- og musikkmøte

Det ble god oppslutning om sang- og musikkmøte på Heimly på søndag. Vi fikk besøk av Nordhordlanskoret som bidro med forskjellige innslag, som sang av Johannes Lyngset, diktlesning av Bjørg Wiig-Andersen og andakt av Harry Wiig-Andersen. Av lokale krefter var det sang og musikk ved fam. Børsheim og Eva Marie Toppe. En veldig fin ettermiddag. Kollekten gikk denne gang gikk til organisasjonen "Hjelp Russland" sitt arbeid i Vyborg.

Storsamling

Husk Storsamlingen på søndag (22. april kl.16.00). Vi får besøk av Undis Bergås, som skal tale Guds ord til oss. Ellers blir det sang av "De syngende menn" som er fra området her. Det blir eget barneopplegg under talen, og i etterkant: kaffemat og sosialt samvær. Storsamling er møtet for alle aldersgrupper. Velkommen!

Heimlybasaren

Tusen takk til alle som kom og støttet opp om heimlybasaren også i år. Dere gjorde et godt håndslag for det viktige arbeidet som Heimly står for i bygda vår.
Takk til Arvid Andreas Fosse som hadde andakt for oss. Han fikk på en enkel og billedlig måte peke på nødvendigheten av å kjenne Jesus og tro på han>>

Trosstyrkende påskedagsmøte

For nettopp det var det - trosstyrkende og oppbyggende. Vi hadde besøk av foreningsarbeider i Nordhordland indremisjon, Reidun Skurtveit. Hun delte med oss sitt varme vitnesbyrd om Jesus og påskebudskapet vi var samlet om. Budskapet var sterkt nyttet til Bibelen og til mange av våre gode og talende påskesalmer og sanger >>

Storsamling

Velkommen til Storsamling igjen. Det blir på søndag 18. mars kl.16.00. Denne gangne går vi besøk av Nils Arne Lavik. Mange husker han fra tidligere samlinger og fra 'Bu-heime-leirene' som vi hadde i flere år tidligere.
Forsangergruppen og Sentrumkoret blir også med, og det blir som vanlig kaffemat rundt bordene.

Sider

Abonner på RSS - Møter