Nyheter

StorSamlingsFest

Kommende søndag 23. august (kl.16.00) er det oppstart på Heimly igjen. Vi samles til StorSamlingsFest der alle generasjonene møtes til fellesskap, sang og forkynnelse. Leirkoret fra leirdagen lørdag blir med. Mat og kaffe. Kom og bli med på en god oppstart for det nye semesteret!

Pinsesalme

Anden ser vi ikkje, men hans stille røyst 
talar i vårt hjarte både tukt og trøyst.

Anden ser vi ikkje, men han gjev oss makt
til å tru og leva slik som Gud har sagt.

Frå vår Gud i himlen, Han som ingen ser, 
kjem Guds Ande til oss, Og eit under skjer.

Heimlybasar på onsdag!

Onsdag 22. april kl.18.00 skjer det igjen! Alle er velkommen til heimlybasaren som tror også i år vil samle godt med folk i alle aldrersgrupper. Det blir loddsalg, åresalg og hovedtrekning, mat og kaffe. Har du gevinster til åretrekningen tar vi imot med takk! 
I år er det Undis Bergås som skal holde andakt. 

Oppmuntrende generalforsamling!

Som vanlig med årsmeldinger, regnskap og valg. Det er mye som skjer i Heimly for tiden. Mange yngre krefter har kommet til og nye møtepunkt opprettes. Det gir håp for fremtiden. Det spennende i år var framlegget fra strukturgruppen. Forslaget om sammenslåing av Styre og Fellesråd har vært oppe i alle lokallagene, som igjen har gitt positiv tilbakemelding om at dette er ønskelig. Etter skriftlig avstemming gikk også generalforsamlingen inn for dette. >>

Sider

Abonner på RSS - Nyheter