Nyheter

Oppmuntrende generalforsamling!

Som vanlig med årsmeldinger, regnskap og valg. Det er mye som skjer i Heimly for tiden. Mange yngre krefter har kommet til og nye møtepunkt opprettes. Det gir håp for fremtiden. Det spennende i år var framlegget fra strukturgruppen. Forslaget om sammenslåing av Styre og Fellesråd har vært oppe i alle lokallagene, som igjen har gitt positiv tilbakemelding om at dette er ønskelig. Etter skriftlig avstemming gikk også generalforsamlingen inn for dette. >>

Strategiarbeid

På Heimly er en strategigruppe i gang med å tenke nytt i møte-og arbeidsstrukturen. Gruppen har vært i arbeid i snart to år, og legger for tiden resultatet av dette arbeidet frem for fellesrådet, som igjen sender drøftingen ut til foreningene som innbyrdes skal ta det opp til vurdering. Deretter er det generalforsamlingen som skal ta de endelige avgjørelsene.
Om vi når frem med dette til kommende gen.fors. i april er noe usikkert, men det er forventninger til at virksomheten etter hvert kan bli mer funksjonell. Det er mange yngre familier som søker til Heimly nå, og vi vil prøve å forenkle strukturen så flere kan få lyst til å slutte seg til det viktige og inspirerende arbeidet vi driver på Heimly. Det gjelder fremtiden!

Dette skjer i Heimly

Det er 'KVINNER I BØNN' hver onsdag kl.11.00. Og 'BIBEL OG BØNN' hver onsdag kl.19.30. Dette står gjerne ikke oppført i kalenderen da det er fast året igjennom. Unntaksvis kan det vike for andre møter.

Ellers er det møter og bibeltimer i Heimly noen onsdager kl.19.30, og noen søndager kl.19.00. Noen ganger er det møte søndag formiddag kl.11.00, eller 'Storsamling' kl.16.00.
Det er også Eldretreff i peisestuen tirsdager hver 14. dag kl.11.00.

Alt dette står i kalenderen og blir ellers kunngjort via møtefolder og plakater. Det er også andre arrangement i løpet av året som kalenderen viser.

Alle lag og foreninger i Heimly har sine innbyrdes små fellesskap. Men 'Storsamlingen' er det store fellesskapet der alle generasjonene samles til jevnlige møter i løpet av semesteret...

Godt Nytt År!

Takk til alle som har fulgt oss i året som har gått. Vi håper på mange og gode møtepunkter i Heimly-miljøet i 2015.
Les møteplanen i kalenderen og lagsinformasjonen under linkene her på nettsiden, og vær velkommen til det som passer for deg.
Vi fikk starte det nye året med familiejulefest 3. januar. Fullt hus og flott program. Velkommen til 2015 - i Heimly!

Vi synger julen inn

​Det er lang tradisjon på Heimly nå at vi synger julen inn i midten av desember. I år blir det søndag den 14., kl.16.30 (mrk tiden). 
Følgende deltar:

Sang: Sprell Levende, Sentrum og Prosjektkoret på Heimly.
Opplesning ved Gerd Marie Mjelstad.
Andakt ved Audun Myksvoll.

ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN!

Sider

Abonner på RSS - Nyheter