storsamling

Storsamling og Sprell levende.

Vi minner om Storsamlingen søndag 14. april kl.16.00. Det blir tale ved Asle Hetlebakke, og nattverd.
'Sprell Levende' samles kl.16.30. Vi legger opp til at de kan være med på første del av Storsamlingen før de går til peisestuen med eget opplegg. Mot slutten blir det felles mat, saft og kaffe etter at alt er ferdig.

Velkommen til både barn og voksne!

Med glede og takk

Det var med glede og takk vi fikk være delaktig i Storsamlingen på søndag. Denne gangen var det familiepreg, der vi var sammen både barn og voksne. Sentrum deltok med flotte og gode sanger. Forsangergruppen ledet allsangen, og Helèn Toppe hadde andakt der hun tok for seg forskjellige avsnitt i 'Fader vår'. Ellers hadde vi også bønnevandring og enkel servering av saft, kaffe og mat.

En god Storsamling i vinterferien

På Storsamlingen sist søndag fikk vi besøk av Audun Hjelvik. Han talte godt og troverdig om oppfylte profetier om Jesus Kristus, og om at Guds ord står seg gjennom alle tider. Og det Bibelen har lovet det skal også skje i fremtiden. 
Takk til Knut André Dahle som sto for det musikalske, og til Ingunn Hitland Gangstø som ledet selve møtet.

Abonner på RSS - storsamling