God påske fra Heimly

Ønsker dere alle en god og velsignet påskehøytid med noen sentrale påsketanker:

Hva er en smerte jeg her kan få, mot den min Frelser fikk gjennomgå. Han førtes frem som et såret lam. All urett veltet seg over ham.

Han kjente smerten av andres nød, gikk rolig inn i sin egen død. Den død han smakte; se, den var min. Den åpnet porten til himlen inn.

Å, hvor min Frelser han stred for meg. For meg og alle han ofret seg. Han selv var ren og var uten synd. Men han steg ned i det dype dynd.

Hans rygg ble pisket og ikke min. Mitt slag det ilte i kroppen inn. Han led tålmodig i andres sted. For meg til frelse og salighet. (am).

Storsamling og Sprell levende.

Vi minner om Storsamlingen søndag 14. april kl.16.00. Det blir tale ved Asle Hetlebakke, og nattverd.
'Sprell Levende' samles kl.16.30. Vi legger opp til at de kan være med på første del av Storsamlingen før de går til peisestuen med eget opplegg. Mot slutten blir det felles mat, saft og kaffe etter at alt er ferdig.

Velkommen til både barn og voksne!

Heimly basar igjen!

Vi minner om Heimly-basaren lørdag 6. april kl.16.00.
Det blir loddsalg, åresalg, eget barnelotteri og hovedtrekning. Det blir også mat og kaffe.
Andakt ved Audun Myksvoll.
Kom og bli med
på en hyggelig ettermiddag på Heimly.

Takknemlig for en fin kveld!

Det ble et spesielt fint møte på Heimly i dag. Vi sang sanger av Trygve Bjerkrheim. Tidl. red. i bladet 'Utsyn', Kåre Ekroll, koserte over Trygve Bjerkrheims poetiske liv. Veldig interessant - spesielt når vi fikk høre historien bak flere av sangene hans.
Ingrid Grøvan deltok med vakker sang, og 'Kor-Mix' fra Åsane var også med og skapte en god ramme rundt det hele med sangen sin.

Med glede og takk

Det var med glede og takk vi fikk være delaktig i Storsamlingen på søndag. Denne gangen var det familiepreg, der vi var sammen både barn og voksne. Sentrum deltok med flotte og gode sanger. Forsangergruppen ledet allsangen, og Helèn Toppe hadde andakt der hun tok for seg forskjellige avsnitt i 'Fader vår'. Ellers hadde vi også bønnevandring og enkel servering av saft, kaffe og mat.

Sider

     

 

Abonner på Heimly Bedehus RSS